wycieczka wirtualna

Zostań wolontariuszem!

Powiększ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy.

Zostań wolontariuszem!


 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym  w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Limanowskiego. 

 

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

·     pomocy w nauce,  

·     uczeniu aktywnego spędzania czasu,  

·     wspieraniu rozwoju zainteresowań.  

Ponadto wolontariusz dobrowolnie podejmuje się pomocy    w przygotowywaniu imprez okolicznościowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

Korzyści dla wolontariusza:

·     zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,  

·     satysfakcja z pomocy innym,  

·     wzrost umiejętności społecznych,  

·     nabycie nowych umiejętności.  

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 14 rok życia,  są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych  oraz Domu Dziecka z terenu Powiatu Limanowskiego, obejmującego swym zasięgiem gminy:  Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Mszana Dolna, Słopnice, Tymbark, Łukowica, Niedźwiedź.  


Uwaga: Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.  

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt    z pedagogiem szkolnym do dnia 3 listopada 2017r. 

Odsłon (171)
2017-10-17 16:36:52
« powrót